Rättshjälp & Rättsskydd

Privatpersoner har normalt ett rättsskydd via sin hemförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen täcker större delen av dina kostnader för att anlita ett ombud. För de flesta hemförsäkringar gäller normalt en självrisk på 20%. Rättsskyddet kan inte användas vid alla typer av tvister och täcker exempelvis inte arbetsrättsliga frågor eller bodelningsfrågor. En rättsskyddsförsäkring omfattar, till skillnad mot rättshjälpen (nedan), även motpartens rättegångskostnader. Vill du veta om du har ett rättsskydd och vilka villkor som i så fall gäller bör du vända dig till ditt försäkringsbolag.         

Om du inte har något rättsskydd, eller om det befintliga rättsskyddet inte täcker den aktuella tvisten, så kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar dina ombudskostnader. Viktigt att veta är dock att rättshjälpen, till skillnad från rättsskyddet, aldrig täcker motpartens rättegångskostnader. Om din årsinkomst efter vissa avdrag är 260.000 kr eller mer får du inte rättshjälp. Vill du veta mer om rättshjälp klicka här. www.rattshjalp.se 

 Vi hjälper dig med frågor kring rättsskydd och rättshjälp och upprättar en ansökan om det finns förutsättningar för någon av dessa.